تابش خورشید تابستان
مطالبخبر

گزارش عملکرد خیریه بارقه در تابستان 1402

بهره‌برداری از کارگاه خیاطی در منطقه محروم سرفاریاب، تکمیل سرویس بهداشتی خانم بااستعداد دچار معلولیت و سفر دانش‌آموزان تحت پوشش خیریه به مشهد تنها بخشی از اقدامات ما در این فصل بود.