حمایت ماهانه از دانش‌آموزان مستعد کم‌بضاعت

Instagram

‌ ‌تماشا کنید:

استعدادهای جوان را شکوفا کنیم

کودکان استعدادهایی دارند که شاید با وجود شرایط سخت اقتصادی نتوانند آنها را شکوفا کنند.

ما برآنیم که با کاهش دغدغه‌های معیشتی و ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی استعداد این دانش‌آموزان، آنها را تحت حمایت قرار دهیم. حمایت از این دانش‌آموزان پس از شناسایی و تأیید شاخص‌های مد نظر از جمله شرایط خانوادگی و شرایط سنی (تا قبل از دانشگاه)، و انتخاب نحوه حمایت (تأمین سرویس مدرسه، خرید لباس و نوشت‌افزار، تأمین هزینه بازدیدهای علمی، اهداء بسته‌های معیشتی یا در موارد استثناء حمایت مالی مستقیم) صورت می‌پذیرد.

در حال حاضر تعداد 41 دانش‌آموز در استان‌های تهران، کهگیلویه و بویراحمد و فارس تحت حمایت ماهانه (شامل بورسیه تحصیلی و تأمین هزینه سرویس مدرسه یک سال تحصیلی) قرار دارند. در چشم‌انداز خیریه بارقه حمایت سالانه از 200 استعداد جوان پیش‌بینی شده است. امید که بتوانیم با کمک نیکوکاران گرامی به این هدف جامه عمل بپوشانیم.

نیکوکار گرامی، شما می‌توانید از طریق فرم پیش رو با هر مبلغ دلخواهی به این پروژه کمک کرده و در ادامه از مشارکت سایر نیکوکاران در این امر خیر مطلع شوید.

همیار ما شوید!

با ثبت نام به عنوان همیار خیریه بارقه، حامی دانش‌آموزان مستعد کم‌بضاعت شوید:

برخی از اقدامات ما: