صورت‌های مالی

Instagram

اعتماد شما مهمترین دارایی ماست

شفافیت در کمک‌رسانی از اولویت‌های اصلی خیریه بارقه است و این امر جز با گزارش‌ دقیق عملکرد و انتشار صورت‌های مالی موسسه حاصل نمی‌شود. امید که با اعتماد و همراهی شما نیکوکاران عزیز بتوانیم گامی در راستای محرومیت‌زدایی و توسعه پایدار مناطق محروم ایران برداریم.