داستان و معنی ضرب المثل با یک گل بهار نمیشه

در ادامه داستان ضرب‌المثل‌ها، این بار به سراغ یکی دیگر از ضرب المثل های معروف ایرانی می‌رویم: با یک گل بهار نمیشه.

این ضرب المثل معمولاً زمانی به کار می‌رود که کسی انتظار دارد بدون تلاش به موفقیت برسد یا وقتی که کسی، بالاخص در کار گروهی، از کمک کردن به دیگران امتناع می‌کند. همچنین این ضرب المثل در مورد کسانی به کار می‌رود که با دیدن تنها یک نشانه مثبت امیدهای زیاد و غیرمنطقی در دلشان ایجاد می‌شود.

داستان ضرب المثل با یک گل بهار نمیشه

مردی از بد روزگار بسیار فقیر شده بود به حدی که در زمستان جز یک پتو چیزی برای گرم کردن خود نداشت. یک روز که از شدت گرسنگی بسیار ضعیف شده بود، گلی را دید که از بوته‌ای سربرآورده و پرستویی که در درختی لانه کرده. این نشانه‌ها برای او نوید آغاز بهار را می‌دادند. بنابراین، با فرض این که هوا از این پس گرم خواهد شد تصمیم گرفت پتویش را بفروشد و با پولش غذای گرمی برای خود بخرد.

اما پس از چند روز، سرما و یخبندان دوباره برگشت. مرد بینوا که از شدت سرما به خودش می‌لرزید خود را سرزنش می‌کرد که چرا با دیدن یک گل و یک پرنده باید به این یقین می‌رسیده که زمستان تمام شده؟ با یک گل که بهار نمی شود!

عکس ضرب المثل با یک گل بهار نمی شود

معنی ضرب المثل با یک گل بهار نمیشه

این ضرب المثل را می‌توان در چند معنا به کار برد، از جمله:

  • با وقوع تنها یک مولفه نباید در مورد چیزی یک نتیجه گیری کلی کرد. یک هدف وقتی به ثمر می‌رسد که تمام مقدمات آن فراهم شده باشد. یک نشانه مثبت برای به وقوع پیوستن چیزی که علاقه داری اتفاق بیفتد کافی نیست!
  • برای رسیدن به اهداف بزرگ، باید تلاش کرد، گام به گام پیش رفت و به تدریج قدم برداشت. هیچ چیز به طور ناگهانی به دست نمی‌آید و برای موفقیت باید صبر و حوصله داشت.
  • برای این که یک گروه به موفقیت برسد لازم است که همه اعضای آن به خوبی تلاش کنند.
  • تنها با وجود یک آدم خوب نباید انتظار داشت دنیا درست شود.
مطلب پیشنهادی:  داستان و معنی ضرب المثل ﻓﯿﻞ مرده ﻭ زنده ﺍﺵ ﺻﺪ تومنه

ضرب المثل با یک گل بهار نمیشود در جاهای دیگر

معادل ضرب المثل با یه گل بهار نمیشه در زبان انگلیسی عبارت است از:

  • One swallow doesn’t make a summer. (آمدن یک پرستو به معنای فرارسیدن تابستان نیست.)
  • Rome wasn’t built in a day. (روم یک روزه ساخته نشده.)

ضرب المثل های فارسی مشابه یک گل بهار نمیشه:

  • قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود
  • نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود
  • گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی

همچنین ببینید:

داستان و معنی ضرب المثل کار نیکو کردن از پر کردن است

داستان و معنی ضرب المثل از تو حرکت از خدا برکت

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما جایی منتشر نخواهد شد:) |