داستان ضرب المثل باد آورده را باد می برد

موفقیت حس دلپذیری دارد اما حفظ یک موفقیت بسیار مهمتر و دشوارتر از رسیدن به آن است. چرا که اگر موفقیتی با تلاش و کوشش به دست نیامده باشد ممکن است به همان راحتی هم از دست برود!

در ادامه داستان ضرب‌المثل‌ها، این بار به سراغ یک ضرب المثل جالب دیگر می‌رویم: باد آورده رو باد می بره. این ضرب المثل پرکاربرد در مواقعی به کار می‌رود که مال و ثروتی بدون رنج و زحمت به دست آمده باشد. از آنجایی که صاحب ثروت بادآورده زحمتی برای کسب این ثروت نکشیده، تلاشی هم برای حفظ یا افزودن بر آن نخواهد کرد و ثروت او به راحتی از دست خواهد رفت.

اما این ضرب المثل ریشه در چه داستانی دارد؟ در ادامه با شرح داستان ضرب المثل باد آورده را باد می برد همراه ما باشید.

ضرب المثل باد آورده رو باد میبره

داستان ضرب المثل باد آورده را باد میبرد

در زمان سلطنت خسرو پرویز پادشاه ساسانی بین ایران و روم جنگی درگرفت و به دنبال پیروزی اولیه ایرانی‌ها در این جنگ، قسطنطنیه پایتخت روم به محاصره ارتش ایران در آمد.

هرقل یا هراکلیوس پادشاه روم شرقی (بیزانس) چون پایتخت را در خطر دید، دستور داد خزائن جواهرت روم را در چهار کشتی بزرگ نهند تا از راه دریا به اسکندریه منتقل شوند. بنابراین، در صورت سقوط پایتخت، گنجینه روم به دست ایرانیان نمی‌افتاد.

سربازان هرقل کشتی‌ها را بار زدند و از راه مدیترانه به سمت اسکندریه مصر راه افتادند. ولی هنوز مقداری از قسطنطنیه دور نشده بودند که ناگهان باد مخالفی شروع به وزیدن گرفت. ناخدایان تلاش فراوانی کردند تا کشتی‌های بادبانی‌شان از مسیر اصلی منحرف نشوند. اما با وجود این تلاش‌ها، مسیر حرکت کشتی‌ها به جایی منحرف شد که در تصرف ایرانیان قرار داشت.

بدین ترتیب، گنجینه‌ای که قرار بود از دست ایرانیان خارج شود، با کمک باد به دستشان رسید. خزائن به تیسفون پایتخت ساسانی ارسال شد. و چون این گنج در اثر تغییر مسیر باد به دست ایرانیان افتاده آن را «گنج باد آورده» نام نهادند. اما این گنج باد آورده در سرنوشت نامبارک این جنگ و سلسله ساسانی تأثیری نداشت. ساسانیان در ادامه این جنگ شکست‌های سختی خوردند که به برکناری خسرو پرویز از قدرت به دست اشراف و سرداران انجامید. این شکست در نهایت زمینه تضعیف سلسله ساسانیان و فتوحات مسلمانان را فراهم کرد. در نتیجه، از آن زمان هرگاه ثروتی بدون زحمت نصیب کسی می‌شود، آن را بادآورده می‌نامند.

مطلب پیشنهادی:  داستان ضرب المثل تو نیکی میکن و در دجله انداز

معنی ضرب المثل باد آورده را باد می برد

ضرب المثل باد آورده را باد می برد به این معناست که ثروت یا موفقیتی که با زحمت و تلاش به دست نیامده باشد، همچون گنج بادآورده خسروپرویز در جنگ با روم، پایدار نخواهد ماند و به راحتی از بین خواهد رفت.

ما در صورتی قدر داشته‌هایمان را می‌دانیم و برای حفظ و افزودن بر آنها تلاش می‌کنیم که این داشته‌ها را با زحمت به دست آورده باشیم.

همچنین ببینید:

داستان و معنی ضرب المثل با یک گل بهار نمیشه

پیش قاضی و معلق بازی یا پیش غازی و معلق بازی؟ کدام صحیح است؟

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما جایی منتشر نخواهد شد:) |